Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego niezgłoszenia sprzeciwu do projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

kategoria

Zaświadczenia

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Opis

TEST Organ właściwy do realizacji usługi:         
brak
Kogo dotyczy:         
Obywateli


Podstawy prawne:          
   

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696)
       
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm., Art.33, ust.4 Art.33a)
       
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, Art.35)

Wymagane dokumenty:          
    Oryginał projektu prac geologicznych, w 2 egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego geologa.
Czas realizacji:        
Do wykonywania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni
od dnia przedłożenia projektu tych robót organ przyjmujący nie wniesie w drodze decyzji administracyjnej sprzeciwu.


Opłaty:          

Nie dotyczy
Tryb odwoławczy:          
W przypadku decyzji o sprzeciwie, przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Rezultat realizacji usługi:        

brak


Etapy realizacji usługi:  
        
brak


Poziom dostępności usługi:        

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:         

Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:          

TAK
BIP:          
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/


Telefon:        
 

0895275271


Fax:    
     

0895272130


Słowa kluczowe:         

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 11:31

Data publikacji

2021-09-15, 11:31

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry