RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy że:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Starosta Olsztyński, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 521-05-00, e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl);
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z e-usług i konsultacji na Portalu Partycypacji Społecznej, na podstawie Pana/Pani zgody;
  3. w trakcie przetwarzania danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://bip.powiat-olsztynski.pl/kategoria/1039/ochrona-danych-osobowych.html

Do góry