Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości rolnej do celów emerytalno rentowych

kategoria

Zaświadczenia

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Geodezji

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:
Brak


Kogo dotyczy:

Obywatele


Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.)
       
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno rentowych.


Czas realizacji:

Do 30 dni


Opłaty:
17 zł


Tryb odwoławczy:

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Rezultat realizacji usługi:

Brak


Etapy realizacji usługi:

Brak


Poziom uwierzytelniania:
Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:
Tak


Słowa kluczowe:

Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 14:34

Data publikacji

2021-09-14, 14:34

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry