Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wsparcie: rzeczowe / finansowe / patronat wydarzenia kulturalnego

kategoria

Kultura, sport i turystyka

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Organizacyjny

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:
Zarząd Powiatu, Starosta


Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej


Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, Art. 4, ust. 1, pkt. 21,)


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wsparcie: rzeczowe / finansowe / patronat nad wydarzeniem


Czas realizacji:

Udzielenie wsparcia finansowego, rzeczowego, patronatu Starosty nad wydarzeniem w ramach promocji powiatu


Opłaty:

Brak


Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy


Rezultat realizacji usługi:

14 dni


Etapy realizacji usługi:

1. Przyjęcie wniosku,
2. Analiza formalna i merytoryczna,
3. Informacja o formie i sposobie realizacji


Poziom uwierzytelniania:

  • Podpis kwalifikowany
       
  • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania:
Tak


Słowa kluczowe:

Promocja powiatu patronat gadżety wsparcie rzeczowe finansowe


Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 14:00

Data publikacji

2021-09-14, 14:00

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry