Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu: rzeczy, osób

kategoria

Transport

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:
Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.


Kogo dotyczy:

Przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zrzeczenia się go przez przedsiębiorcę lub likwidacji przedsiębiorstwa.


Podstawy prawne:
 

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm., Art. 33,)
     
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
     
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek.
     
 • Zezwolenie na wykonywanie zwodu przewoźnika drogowego.
     
 • Pełnomocnictwo lub prokura w przypadku działania przez przedstawiciela.
     
 • Wypis lub wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


Czas realizacji:
Do 30 dni.


Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie licencji – 10 zł.


Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Rezultat realizacji usługi:
Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego


Etapy realizacji usługi:
1. Złożenie wniosku,
2. Weryfikacja wniosku,
3. Wydanie decyzji


Poziom uwierzytelniania:

 • Podpis kwalifikowany
     
 • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania:
Tak


Słowa kluczowe:
Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 13:55

Data publikacji

2021-09-14, 13:55

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry