Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 18 roku życia)

kategoria

Zdrowie

Wydział/komórka organizacyjna

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:         
Właściwy organ administracji publicznej 
Kogo dotyczy:         
Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Podstawy prawne:          

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:          

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
     
 • Wniosek o wydaniu stopnia niepełnosprawności
     
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazanie ulg i uprawnień Pobierz
     
 • Do wniosku należy dołączyć POSIADANĄ  DOKUMENTACJĘ  MEDYCZNĄ (np.:historia  choroby  /  karty  informacyjne leczenia  szpitalnego  /  wyniki  badań  specjalistycznych)w  formie:  wyciągów,  odpisów,  kopii(kserokopie / skan)lub wydruków–uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem.
     
 • ORZECZENIE ORGANU RENTOWEGO,
     
 • INNE DOKUMENTY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA USTALENIE WSKAZAŃ DO ULG I UPRAWNIEŃ.

Czas realizacji:          
miesiąc


Opłaty:          
brak       
Tryb odwoławczy:          
Nie dotyczy


Rezultat realizacji usługi:         

Przyznanie wnioskowanego uprawnienia poświadczającego stopień niepełnosprawności


Etapy realizacji usługi:          

Interakcja dwukierunkowa


Poziom dostępności usługi:        

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:    
     

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK         
BIP:         
http://pcpr_olsztyn.bip.gov.pl


Telefon:         

895443800


Fax:          

895443811


Słowa kluczowe:    
     

Niepełnosprawność

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 12:18

Data publikacji

2021-09-15, 12:18

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry