Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby między 16 a 18 rokiem życia)

kategoria

Zdrowie

Wydział/komórka organizacyjna

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:          
Właściwy organ administracji publicznej     
Kogo dotyczy:          
Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Podstawy prawne:          
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:         

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
     
 • Wniosek o wydaniu stopnia niepełnosprawności
     
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazanie ulg i uprawnień Pobierz
     
 • Do wniosku należy dołączyć POSIADANĄ  DOKUMENTACJĘ  MEDYCZNĄ (np.:historia  choroby  /  karty  informacyjne leczenia  szpitalnego  /  wyniki  badań  specjalistycznych)w  formie:  wyciągów,  odpisów,  kopii(kserokopie / skan)lub wydruków–uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem.
     
 • ORZECZENIE ORGANU RENTOWEGO,
     
 • INNE DOKUMENTY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA USTALENIE WSKAZAŃ DO ULG I UPRAWNIEŃ.

Czas realizacji:         

miesiąc


Opłaty:      
   
brak        
Tryb odwoławczy:          

Nie dotyczy


Rezultat realizacji usługi:         

Przyznanie wnioskowanego uprawnienia poświadczającego stopień niepełnosprawności


Etapy realizacji usługi:    
   
Interakcja dwukierunkowa


Poziom dostępności usługi:         

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:
   

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK       
BIP:          
http://pcpr_olsztyn.bip.gov.pl


Telefon:          

895443800


Fax:          

895443811


Słowa kluczowe:          

Niepełnosprawność

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 12:14

Data publikacji

2021-09-15, 12:14

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry