Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu

kategoria

Zaświadczenia

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:         
Starosta    

Kogo dotyczy:          

Osoby ubiegające się o zaświadczenie potwierdzające, że działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu


Podstawy prawne:          
   

 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm., Art. 37a, ust. 1, pkt. 1, Art. 37a, ust. 1, pkt. 3,)
     
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm., Art. 217,)

Wymagane dokumenty:          

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
     
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
     
 • pełnomocnictwo, jeżeli strona będzie działać przez pełnomocnika

Czas realizacji:         

7 dni


Opłaty:          

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17,00 zł,
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł

Tryb odwoławczy:          
Nie występuje.


Rezultat realizacji usługi:        
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.


Etapy realizacji usługi:         
1. Przyjęcie wniosku,
2. Weryfikacja wniosku,
3. Wydanie decyzji.


Poziom dostępności usługi:    
     

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:          

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK
BIP:         


Telefon:
         

0895275271
Fax:          

0895272130


Słowa kluczowe:          

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. UPUL (uproszczony plan urządzenia lasu)

Kwota

Autor

Piotr Chmielewski

Data utworzenia

2021-09-15, 11:59

Data publikacji

2021-09-15, 11:59

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry