Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych

kategoria

Nieruchomości

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opis

Organ właściwy do realizacji usług:
Właściwy organ administracji publicznej


Kogo dotyczy:
Instytucje uprawnione do wydawania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z Art. 60 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm., Art.60, ust.1 Art.60, ust.4)
       
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm., Art.106)
       
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
    projekt decyzji
    kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000
Czas realizacji:
14 dni


Opłaty:

Brak


Tryb odwoławczy:

od postanowienia inwestorowi przysługuje zażalenie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 za pośrednictwem odpowiedniego Zarządu Melioracji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Rezultat realizacji usługi:

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy


Etapy realizacji usługi:

1. Przesłanie dokumentacji.
2. Przyjęcie dokumentacji.
3. Wnoszenie uwag.
4. Uzgodnienie projektu decyzji.


Poziom uwierzytelniania:
Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:
Tak


Słowa kluczowe:
Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 13:25

Data publikacji

2021-09-14, 13:25

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry