Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy/ robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

kategoria

Zaświadczenia

Wydział/komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Infrastruktury

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:          

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.


Kogo dotyczy:
         
Każdej osoby,  która chce przystąpić do robót budowlanych.


Podstawy prawne:   
       

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
       
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)
       
  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm., Art. 30, ust. 5,)

Wymagane dokumenty:         
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.
Czas realizacji:      
Do 7 dni.


Opłaty:         
17 zł.       
Tryb odwoławczy:         
Nie dotyczy.


Rezultat realizacji usługi:          
Wydanie zaświadczenia bądź wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.


Etapy realizacji usługi:         
1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w przypadku braków nałożenie obowiązków ich uzupełnienia.
3. Wydanie zaświadczenia bądź wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.


Poziom dostępności usługi:          

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:      

  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • Wymagany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK


BIP:          
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/


Telefon:          

0895275271


Fax:          

0895272130


Słowa kluczowe:         

Wydawanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 11:37

Data publikacji

2021-09-15, 11:37

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry