Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

kategoria

Dziecko

Wydział/komórka organizacyjna

Zespół rodzinnej pieczy zastępczej

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:    
Właściwy organ administracji publicznej


Kogo dotyczy:          
Dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej do 18 roku życia


Podstawy prawne:          

 Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm., Art. 80, ust. 1a,)
Wymagane dokumenty:          
Wniosek
Czas realizacji:         
miesiąc


Opłaty:          
nie dotyczy


Tryb odwoławczy:         

Odwołanie należy złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Rezultat realizacji usługi:      
  
Przyznanie dodatku wychowawczego


Etapy realizacji usługi:          
1. Przyjęcie wniosku,
2. Weryfikacja wniosku,
3. Wydanie decyzji.


Poziom uwierzytelniania:     

  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK


Słowa kluczowe:         

Dodatek wychowawczy

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 11:03

Data publikacji

2021-09-15, 11:03

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry