Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu lub poza pasem drogowym drogi powiatowej

kategoria

Infrastruktura

Wydział/komórka organizacyjna

Dział Utrzymania Dróg

Opis

W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
    
Organ właściwy do realizacji usługi:        

brak


Kogo dotyczy:        

Dotyczy instytucji zamierzających umieścić urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Podstawy prawne:          

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
       
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.)
       
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

Wymagane dokumenty:          

    1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni urządzenia
Czas realizacji:        
Do 30 dni


Opłaty:        
Nie dotyczy


Tryb odwoławczy:         
Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który  wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Rezultat realizacji usługi:          
brak


Etapy realizacji usługi:          
brak


Poziom uwierzytelniania:
         

Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:          
TAK


Słowa kluczowe:         

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 10:55

Data publikacji

2021-09-15, 10:55

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry