Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego/publicznego, na czas określony/nieokreślony z drogi powiatowej

kategoria

Infrastruktura

Wydział/komórka organizacyjna

Dział Utrzymania Dróg

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:      
brak


Kogo dotyczy:      
   
Osoby fizyczne i osoby prawne


Podstawy prawne:        


  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
       
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.)
       
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  • Kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno wysokościowej dla danego terenu,

Czas realizacji:         
Do 1 miesiąca


Opłaty:          
82 zł


Tryb odwoławczy:          

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji


Rezultat realizacji usługi:          

brak


Etapy realizacji usługi:          

brak


Poziom uwierzytelniania:        

Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:  
     
TAK


Słowa kluczowe:         

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 10:51

Data publikacji

2021-09-15, 10:51

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry