Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w związku z usunięciem awarii

kategoria

Infrastruktura

Wydział/komórka organizacyjna

Dział Utrzymania Dróg

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:        
Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta        

Kogo dotyczy:  
       
Osoby fizyczne i prawne


Podstawy prawne:         

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
       
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440)

Wymagane dokumenty:          
Wypełniony wniosek
Czas realizacji:         
Do 30 dni


Opłaty:          

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych.
Tryb odwoławczy:         
Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Rezultat realizacji usługi:          
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji


Etapy realizacji usługi:        
  
1. Przyjęcie wniosku;
2. Weryfikacja wniosku
3. Wydanie decyzji.


Poziom dostępności usługi:          

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:          

Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:         
TAK     

Telefon:    
     

0895356630


Fax:          

0895356640


Słowa kluczowe:   
      

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 10:37

Data publikacji

2021-09-15, 10:37

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry