Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy, obiektów budowlanych, obiektu handlowego lub usługowego na prawach wyłączności

kategoria

Infrastruktura

Wydział/komórka organizacyjna

Dział Utrzymania Dróg

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:       
Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta   
Kogo dotyczy:          
Osoby fizyczne i prawne


Podstawy prawne:        
  

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
       
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440)

Wymagane dokumenty:         
Wypełniony wniosek
Czas realizacji:     
Do 30 dni


Opłaty:          
Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych   
Tryb odwoławczy:          
Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Rezultat realizacji usługi:        
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji


Etapy realizacji usługi:         

1. Przyjęcie wniosku;
2. Weryfikacja wniosku
3. Wydanie decyzji.


Poziom dostępności usługi:       

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:          

Niewymagany


Usługa wymaga zalogowania:        
  
TAK         
Telefon:          

0895356630
Fax:    

0895356640


Słowa kluczowe:         

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 10:30

Data publikacji

2021-09-15, 10:30

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry