Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o wydanie legitymacji/duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności

kategoria

Zdrowie

Wydział/komórka organizacyjna

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:        
Właściwy organ administracji publicznej


Kogo dotyczy:          
Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Podstawy prawne:          
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:          

 

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
     
 • Wniosek o wydaniu stopnia niepełnosprawności
     
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazanie ulg i uprawnień Pobierz
     
 • Do wniosku należy dołączyć POSIADANĄ  DOKUMENTACJĘ  MEDYCZNĄ (np.:historia  choroby  /  karty  informacyjne leczenia  szpitalnego  /  wyniki  badań  specjalistycznych)w  formie:  wyciągów,  odpisów,  kopii(kserokopie / skan)lub wydruków–uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem.
     
 • ORZECZENIE ORGANU RENTOWEGO,
     
 • INNE DOKUMENTY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA USTALENIE WSKAZAŃ DO ULG I UPRAWNIEŃ.

Czas realizacji:        
miesiąc


Opłaty:          
brak


Tryb odwoławczy:          
Nie dotyczy


Rezultat realizacji usługi:     
   
Przyznanie wnioskowanego uprawnienia poświadczającego stopień niepełnosprawności


Etapy realizacji usługi:   
     
Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania: 

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania:          
TAK


Słowa kluczowe:         

Niepełnosprawność

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-15, 9:30

Data publikacji

2021-09-15, 9:30

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry