Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że organ administracji architektoniczno-budowlanej niewniósł sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

kategoria

Zaświadczenia

Wydział/komórka organizacyjna

Brak

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:
Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.


Kogo dotyczy:

Każdej osoby, która chce przystąpić do robót budowlanych.


Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
       
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)
       
  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm., Art. 30, ust. 5,)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.


Czas realizacji:
Do 7 dni


Opłaty:
17 zł


Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy


Rezultat realizacji usługi:
Wydanie zaświadczenia bądź wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia


Etapy realizacji usługi:

1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w przypadku braków nałożenie obowiązków ich uzupełnienia.
3. Wydanie zaświadczenia bądź wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.


Poziom uwierzytelniania:

  • Podpis kwalifikowany  

  • Profil zaufany

Usługa wymaga zalogowania:
Tak


Słowa kluczowe:
Wydawanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 14:50

Data publikacji

2021-09-14, 14:50

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry