Szczegóły usługi

 

Tytuł

Wniosek o uzyskanie zezwolenia i wycinkę drzew lub krzewów przez zarządce drogi z terenu pasa drogowego drogi powiatowej

kategoria

Infrastruktura

Wydział/komórka organizacyjna

Brak

Opis

Organ właściwy do realizacji usługi:          

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska  

Kogo dotyczy:
        

Urzędy gmin i starostwa powiatowe, wojewódzki konserwator zabytków


Podstawy prawne:          

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm., Art. 83a, ust. 2,)

Wymagane dokumenty:        


 • mapa z zaznaczonym drzewem przeznaczonym do usunięcia
     
 • dokumentacja fotograficzna
     
 • protokół z oględzin drzew, zawierający także informacje w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów
     
 • wniosek o usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej
     
 • projekt zezwolenia określający wykaz i charakterystykę drzew przeznaczonych do usunięcia (nazwa gatunku, liczba sztuk, pierśnica, stan zdrowotny oraz przyczyny wycinki)
     
 • akta sprawy

Czas realizacji:         

1 miesiąc


Opłaty:      
   

brak

Tryb odwoławczy:          

Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia postanowienia


Rezultat realizacji usługi:          

Uzgodnienie usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej lub brak uzgodnienia


Etapy realizacji usługi:         

1. Złożenie wniosku,
2. Weryfikacja złożonego wniosku,
3. Wydanie decyzji.


Poziom dostępności usługi:         

Interakcja dwukierunkowa


Poziom uwierzytelniania:          

 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany

Usługa wymaga zalogowania:          

TAK       
     
 
Telefon:

0895356630


Fax:        

0895356640


Słowa kluczowe:         

wycinka drzew

Kwota

0 zł

Autor

Paulina Olewiecka

Data utworzenia

2021-09-14, 14:29

Data publikacji

2021-09-14, 14:29

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry