Konsultacje Urzędu  Program Rozwoju Powiatu

Konsultacje projektu programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku".

Konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu olsztyńskiego, jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi projektu programu rozwoju powiatu olsztyńskiego.

Konsultacje zakończone 17-03-2024

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje projektu programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku".

Szczegółowy opis konsultacji

Program rozwoju powiatu pn.: „Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku” to dokument kreujący politykę rozwoju, wyrażający dążenia społeczności powiatu oraz określający zadania dla samorządu. Przygotowany dokument spełniać będzie kilka zasadniczych funkcji, które tworzą obiektywne uwarunkowania przekładające się na proces tworzenia opracowania, budując tym samym kontekst realizacyjny.
Po pierwsze - dokument prezentuje kierunki rozwoju powiatu na poziomie ogólnym (cele główne) i szczegółowym (cele szczegółowe wraz z zakresem interwencji), odpowiadającym na potrzeby jego społeczeństwa i gospodarki, co jest istotnym materiałem informacyjnym dla potencjalnych inwestorów oraz innych podmiotów włączających się w inicjowanie i rozwijanie działań prorozwojowych.
Po drugie - program, jako obowiązujący formalnie dokument samorządowy będzie stanowić podstawę dobrego zarządzania przez administrację samorządową. Sformułowanie misji i wizji oraz celów głównych i szczegółowych jest punktem wyjścia do ustalenia planów działań, jest także podstawą do zarządzania określonymi zasobami materialnymi i finansowymi. Ponadto daje szansę trafnego wydatkowania środków własnych, ubiegania się o środki krajowe oraz pomocowe Unii Europejskiej w ramach budżetu na lata 2021-2027.
Zasadniczym kryterium oceny wartości niniejszego programu jest realny i konstruktywny wpływ na rozwój społeczności lokalnej. Strategia jest formą umowy społeczno-instytucjonalnej, której przygotowanie, realizacja i niezbędne modyfikacje następują w miarę zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.
W „Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku” została zawarta długofalowa polityka rozwoju lokalnego.
Przedmiotowe opracowanie zostało przygotowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze standardy i dobre praktyki w ramach założeń modelu partycypacyjno-eksperckiego.

Podstawa prawna

Art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwała Nr V/79/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Olsztyńskiego

Obszar tematyczny

Program Rozwoju Powiatu

Administrator konsultacji

Zbigniew Monkiewicz

Termin konsultacji

09-02-2024 - 17-03-2024

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

18-03-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 09-02-2024
09-02-2024

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt programu rozwoju powiatu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku"
Termin
09-02-2024 - 17-03-2024
Koniec konsultacji: 17-03-2024

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt programu rozwoju powiatu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku"

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 43 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku".

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt programu rozwoju powiatu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego do 2030 roku"


Do góry